Fast delivery price list to Japan

(3-5 days)

Weight Airmail
2 790,000
3 940,000
4 1,090,000
5 1,240,000
6 1,390,000
7 1,540,000
8 1,690,000
9 1,840,000
10 1,990,000
11 2,140,000
12 2,290,000
13 2,440,000
14 2,590,000
15 2,740,000
16 2,890,000
17 3,040,000
18 3,190,000
19 3,340,000
20 3,490,000

*Note:

Max weight: 20kg

Max size: 1.5m (Lenght), 3m (Dimension)

Customs fee: 5 USD

For insurance: 10 USA

Lenght (cm) x Width (cm) x Height (cm) / 6000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

whatsapp