Postal Tariff to India

(3-4 weeks)

Weight Airmail
2.5 1,136,000
3 1,286,000
3.5 1,436,000
4 1,586,000
4.5 1,736,000
5 1,886,000
5.5 2,036,000
6 2,186,000
6.5 2,336,000
7 2,486,000
7.5 2,636,000
8 2,786,000
8.5 2,936,000
9 3,086,000
9.5 3,236,000
10 3,386,000
10.5 3,536,000
11 3,686,000
11.5 3,836,000
12 3,986,000
12.5 4,136,000
13 4,286,000
13.5 4,436,000
14 4,586,000
14.5 4,736,000
15 4,886,000
15.5 5,036,000
16 5,186,000
16.5 5,336,000
17 5,486,000
17.5 5,636,000
18 5,786,000
18.5 5,936,000
19 6,086,000
19.5 6,236,000
20 6,386,000

*Note:

Max Weight: 20kg

Max Size: 1,05m (Lenght), 2m (Dimension)

Customs fee: 5 USD

For Insurance: 10 USD

Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 6000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

whatsapp