Postal Tariff to United Kingdom

(7-10 days)

Weight Airmail
2.5 1,691,979
3 1,871,979
3.5 2,051,979
4 2,231,979
4.5 2,411,979
5 2,591,979
5.5 2,771,979
6 2,951,979
6.5 3,131,979
7 3,311,979
7.5 3,491,979
8 3,671,979
8.5 3,851,979
9 4,031,979
9.5 4,211,979
10 4,391,979
10.5 4,571,979
11 4,751,979
11.5 4,931,979
12 5,111,979
12.5 5,291,979
13 5,471,979
13.5 5,651,979
14 5,831,979
14.5 6,011,979
15 6,191,979
15.5 6,371,979
16 6,551,979
16.5 6,731,979
17 6,911,979
17.5 7,091,979
18 7,271,979
18.5 7,451,979
19 7,631,979
19.5 7,811,979
20 7,991,979
20.5 8,171,979
21 8,351,979
21.5 8,531,979
22 8,711,979

*Note:

Customs fee: 5 USD

For Insurance: 10 USD

Lenght (cm) x Width (cm) x height (cm) / 5000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

whatsapp